Wat willen wij betekenen?

 

Onder begeleiding van twee adviseurs van de provinciale steuninstelling Het KultuurLoket  werkt een kerngroep aan de totstandkoming van het Cultuurplatform Het Hogeland. Deelnemers aan deze kerngroep zijn: Ilona Ebels, Birte Buwalda, Annemieke Galema, Henk Hokse, Ingrid Koetzier, Anja Reenders, Hilde Strijker, Peter Tol en Annemiek Westra.

 

De leden van de kerngroep streven ernaar de infrastructuur van de culturele sector te versterken door de oprichting van een netwerkplatform voor en door deze sector.

Een sterkere en meer zichtbare infrastructuur³ betekent een succesvoller functioneren van het culturele veld en een toename van de gewenste cultuurparticipatie.

 

Die ontwikkeling leidt tot meer mogelijkheden voor persoonlijke  ontwikkeling en educatie en uiteindelijk tot een bredere sociaal-maatschappelijke en economische impuls. Iedere deelnemer in het veld is verantwoordelijk voor zijn eigen bijdrage aan het totaal. Het Platform dient ertoe deze bijdragen sterker te kunnen maken. Daarbij is de definitie van de positie die het Platform inneemt van groot belang.

 

Wij zijn niet de gemeente, niet de scheppende of uitvoerende krachten, niet de organisator van een evenement, niet het publiek of de consument. Wel zijn we de verbindende schakel tussen deze actoren. Wij maken ons sterk voor verbinding, delen van kennis en kunde, verbetering en verheffing. Wij streven naar continuïteit in deze verbindingen en trachten zo de kracht van het culturele veld te borgen.

 

 

3 denk daarbij aan de (schertsende) definitie “alles wat nodig is om een trein te kunnen laten rijden, behalve de trein zelf”