Wat is ons toekomstbeeld?

 

De verbindende en verrijkende kracht van cultuur ligt uiteraard bij de deelnemers aan het speelveld zelf. Het Platform ziet voor zichzelf een rol om de deelnemers optimaal in staat te stellen deze kracht te ontwikkelen door tools aan te reiken, kennis te delen en te verspreiden en de mogelijkheden te bieden om met elkaar in contact te komen. Niets moet, er is geen verplichting, maar het Platform verricht geen werkzaamheden met een vrijblijvend karakter.

 

De versterking van de zogeheten horizontale krachten, de onderlinge verbinding, de communicatie en de kennisdeling is één ding: gezamenlijk optrekken in bijvoorbeeld overleg met overheden, is een ander. Deze verticale kracht voert het Platform uit. Dat roept wat op, want tegengestelde belangen liggen al gauw op de loer. We zijn geen vakbond of brancheorganisatie met leden, maar indien nodig leggen we signalen uit het culturele veld, verkregen vanuit onze eigen verbondenheid met dat veld, neer bij onze externe gesprekspartners.